Ilttromle anvendes til opiltning af vand - dambrugsvand. Det oppumpede vand ledes via en udløbstragt udover tromlen i dennes fulde bredde. Vandets hastighed får tromlen til at rotere.

Tromlen er ophængt således, at den kan justeres både horisontalt og vertikalt i forhold til udløbstragten.

Tromlen er fremstillet af rustfri stål, overfladen af tromlen er beklædt med perforeret plade.

Ved kontakt mellem tromle og vand opstår der krusninger i vandet og vandoverfladen øges betragteligt. Herved mangedobles kontaktfladen mellem vandet og luften. Det samme gør mængden af optagne ilt i vandet.

Grimstrup Maskiner - Ravnsøvej 14 - Grimstrup  -6818  Årre - DK 
Telefon: +45 75 19 11 90
info@grimstrup-maskiner.dk