Iltudstyr monteret på tankbil

Grimstrup Maskiner har udviklet et iltsystem til tankbiler som transportere levende fisk. Ved at montere et iltanlæg i tanken, kan transporttiden forlænges og mængden af fisk som kan transporteres i et læs forøges.

Vi har leveret anlæg i Danmark, Norge, Chile og Canada og alle kunderne er kommet med tilbagemeldinger om en betydelig forbedret iltindhold og deraf en forbedret økonomi ved transport af levende fisk.

Grimstrup Maskiner - Ravnsøvej 14 - Grimstrup  -6818  Årre - DK 
Telefon: +45 75 19 11 90
info@grimstrup-maskiner.dk