Mikrosigte er opbygget af en rustfri tromle (AISI 304 eller AISI 316). Rammen fremstilles af galvaniseret stål eller rustfrit stål (AISI 304 eller AISI 316). Ved anvendelse i ferskvand anvendes typisk tromle  og rammen i AISI 304.
Mikrosigte anvendes, hvor suspenderet stof ønskes fjernet mekanisk fra vandet.

Det kan f.eks. være:

  • I indløb til ferskvands dambrug
  • I udløb fra ferskvands dambrug
  • På rensningsanlæg
  • I industrien
  • I levnedsmiddelindustrien
  • I kanalerne på dambrug model 3 anlæg

Kapacitet mikrosigte

Type Væv 40 my Væv 60 my Væv 75 my Væv 100 my
  l/sek l/sek l/sek l/sek
GM55 14 19 21 26,5
GM90/1 24 33 36,5 46
GM90/2 48 66 73,5 92
GM2 66 90 100 126
GM4 131 180 200 252
GM5 164 225 250 315
GM6 197 270 300 378
GM6-200 320 450 500 630
GM8-200 427 600 666 -

Ved større vandmængder sammenbygges mikrosigter, så den ønskede kapacitet opnås.
Kapaciteten er ved normal vand i et dambrug op til 15 mg TSS/l. I forbindelse med opsætning af mikrosigte skal der samtidig monteres en by-pass, så mikrosigte ikke overbelastes, hvis der kommer et strømudfald eller mikrosigte stopper af anden årsag.

Grimstrup Maskiner - Ravnsøvej 14 - Grimstrup  -6818  Årre - DK 
Telefon: +45 75 19 11 90
info@grimstrup-maskiner.dk