Vandløbsprojekt

Vi udfører opgaver indenfor ændringer af å-forløb f.eks. ved fjernelse af spærringer og ændringer af laksetrapper.

Opgaverne udføres i både sort stål og rustfast stål samt med installation af f.eks. propelpumper.
Projekterne udføres ofte i tæt samarbejde mellem kunde, kommuner og entreprenør.