Historie

Grimstrup Maskiner’s historie

Virksomheden Grimstrup Maskiner blev stiftet af Hans Højrup i 1967. Hans Højrup blev i sin tid udlært som smed i Skjoldborg, og fortsatte i en halv snes år hos Smeden i Endrup. En dag fik smeden i Skjoldborg besøg af fiskemesteren fra Endrup Dambrug. Han ville have smeden til at konstruere en fiskefodermaskine. Dengang blev fiskene i dambrugene fordret med skidtfisk, der blev hakket i stykker og smidt i dammene med en skovl. Det var et utroligt hårdt arbejde. Ifølge Hans Højrup brugte mange dambrug op til 10 ton foder om dagen.

Smedemesteren i Endrup var ikke lun på opgaven, men det var Hans Højrup. Hjemme i garagen indrettede Hans Højrup sig og gik i gang med at lave maskinen. Efter en demonstration i Sig, hvor der kom mange dambrugsejere fik Hans Højrup ordre på flere fiskefoderMaskinforretning. Derfra gik det forrygende stærkt.

I 1968 blev fabrikken bygget

I oktober 1968 byggede Hans Højrup fabrikken i Grimstrup. Hans Højrup var altid den første med alt det, der blev produceret gennem årene. Han opfandt det efter ønske fra kunderne og sådan har firmaet altid gjort. Den opfindsomme smed var f.eks. den første der udviklende en fiskesnegl. Løsningen blev patenteret og solgt i stort tal i hele Europa endog til Rusland.

Sønnerne, Jan og Per Højrup, overtog virksomheden i 1993 og har holdt sig i samme niche. Jan stod for projektering, salg, udvikling og ledelse, men blev for år siden ramt af sygdom. Derfor blev det nødvendigt med et generationsskifte.

Grimstrup Maskiner ApS

Bliv kontaktet og få et uforpligtende tilbud