Ilttromle

Ilttromle anvendes til opiltning af vand

Ilttromle anvendes til opiltning af vand – dambrugsvand. Det oppumpede vand ledes via en udløbstragt udover tromlen i dennes fulde bredde. Vandets hastighed får tromlen til at rotere.

Tromlen er ophængt således, at den kan justeres både horisontalt og vertikalt i forhold til udløbstragten.

Tromlen er fremstillet af rustfri stål, overfladen af tromlen er beklædt med perforeret plade.

Ved kontakt mellem tromle og vand opstår der krusninger i vandet og vandoverfladen øges betragteligt. Herved mangedobles kontaktfladen mellem vandet og luften. Det samme gør mængden af optagne ilt i vandet.