Beluftningsanlæg

For at pumpe vandet rundt i recirkulerede modeldambrug anvendes mammutpumpe (airlift)

Denne pumpe type er yderst effektiv til at flytte store vandmængder med lav løftehøjde, og den har to funktioner:

  • Cirkulation af vandet i bassinet
  • Iltning/afgasning af vandet

Mammutpumpe-effekten opstår ved, at en brønd adskilles af en skilleplade i midten. På den ene side af skillepladen monteres der diffusor for indblæsning af atmosfærisk luft. Indblæsningen foregår ved hjælp af kapselblæsere. Pumpeeffekten opstår ved, at vandstand på luft/vand-siden er højere end på vandsiden. Denne højdeforskel betyder at vandet, ved hjælp af tyngdekraften, drives frem i anlægget.