Indløbstromlesigte

Indløbstromelsigten placeres i indløbet til dambruget

Indløbstromelsigten placeres i indløbet til dambruget og fungerer ved, at vandet løber gennem tromlens yderside, som består af perforeret plade. Disse perforeringer kan være fra 1-6 mm lysning.

Tromlen roterer kontinuerligt, således at grøde og andre frasorterede materialer fra vandløbet føres videre i vandløbet. Det betyder, at der ikke optages materialer fra vandløbet, med det sikres samtidig, at der ikke kommer uønskede dyr eller fremmedlegemer ind på dambruget.

I de tilfælde hvor det er nødvendigt med 1 mm lysning (å-løb med snæbel fisk) skal der monteres en diffuser samme med en blæser, da der så er nødvendigt at holde tromlen ren med luft.

Sigtens tromle, som er fremstillet i rustfast stål (AISI 304), fungerer som rist, med lysning tilpasset den enkelte opgave.

Indløbstromlesigtens størrelse tilpasses efter vandmængde og et evt. eksisterende bygværk.